ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΩΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

xmjp45

Πλωτό Έργο
● Εγκατεστημένη ισχύς: 15MWp
● Κατηγορία προϊόντος: Πλωτή βάση


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-10-2021