ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΩΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

xmjp42

Πλωτό έργο στην Ουγγαρία
● Εγκατεστημένη ισχύς: 5MWp
● Κατηγορία προϊόντος: Πλωτή βάση
● Χρόνος κατασκευής: Αύγουστος, 2017


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-10-2021